Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Ορθοδοξία στην Σιέρρα Λεόνε: Ενισχύοντας τις υποδομές στην πρωτεύουσα...

Themistocles AdamopouloClearing the land at our Tower Hill Compound in Freetown (SL). Getting ready to extend the existing retaining wall (left) and constructing a wall at the back of the church.

https://www.facebook.com/rev.themi?fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου