Κυριακή 5 Ιουνίου 2016

Freetown, Sierra Leone: Serving lunch to the St. Elefthetios congregatiom after the Divine Liturgy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου