Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Νέοι της Αφρικής... κοινωνοί της Ορθοδοξίας!

Abbah JM Kariuki" By the grace of God we celebrated the liturgy and there After had a catechitical class. Τhese are the children who attended the divine liturgy. All of them are Orthodox..."

 https://www.facebook.com/jmkariukinyandarua?hc_ref=NEWSFEED

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου