Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

Remember to pray for the Orthodox Church around the world !

Orthodox Christian Mission CenterRemember to pray for the Orthodox Church around the world. May those who do not know Christ come to know Him, and may those who do know Him be strengthened by Him!

https://www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου