Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

27 χρόνια διακονίας στό Κολουέζι τοῦ Κονγκό

 Ιεραποστολικός Σύνδεσμος "Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός"

[ εικόνα άρθρου ]
Μέ τή χάρη τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ μας, τήν 1η Μαρτίου 1989, μετά τόν αἰφνίδιο θάνατο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεραποστόλου τοῦ Κονγκό π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτου, βρέθηκα στό Κολουέζι μέ τίς εὐλογίες τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος καί Πνευματικοῦ Πατέρα μας π. Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιά νά ἀναλάβω τό ἱεραποστολικό ἔργο, τό ὁποῖο εὐλογήθηκε ἁπλόχερα στά 27 χρόνια πού ἔχουν περάσει ἀπό τότε. Τρεῖς περίπου δεκαετίες πέρασαν μέ πολύ κόπο, ἀγάπη, θυσία, αὐταπάρνηση καί ἀμέτρητες δυσκολίες, ἀλλά καί μέ ἀπροσμέτρητες ἐπεμβάσεις τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας σέ ὅλες τίς δύσκολες περιστάσεις. Αὐτό μᾶς κάνει νά αἰσθανόμαστε ἰδιαίτερα εὐγνώμονες σέ Αὐτόν καί νά συνεχίζουμε ἀγόγγυστα τό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς. Πρόκειται γιά ἕνα ἔργο πού βοηθᾶ στή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, καθώς ἐπιτελεῖται ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί μέσω τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων. Μετά, μάλιστα, ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Κατάνγκα καί τήν ἐκλογή μου ὡς Ἐπισκόπου γίνεται καλύτερος συντονισμός τοῦ ἔργου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, παρά τίς πολυποίκιλες δυσκολίες πού καθημερινά ἀντιμετωπίζουμε. Καί ἀναμφίβολα εἶναι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ αὐτή πού μᾶς ἐνισχύει στό πνευματικό ἔργο πού χρόνια τώρα ἐπιτελεῖται στήν Κατάνγκα τοῦ Κονγκό. Σήμερα στήν Ἱ. Μητρόπολη λειτουργοῦν 145 Ἐνορίες μέ 60.000 πιστούς. Ὑπάρχουν 43 νεόκτιστοι Ἱ. Ναοί, 70 πλινθόκτιστοι καί 21 σέ χορτοκαλύβες, στούς ὁποίους διακονοῦν 65 Ἱερεῖς καί 7 διάκονοι.
Ὅταν πῆγα στό Κολουέζι βρῆκα μία βασική ἀλλά πολύ γερή ὑποδομή, τά θεμέλια τῆς ὁποίας εἶχαν τεθεῖ ἀπό τόν μακαριστό Ἱεραπόστολο π. Κοσμᾶ. Ὑπῆρχαν τότε 13 Ἱερεῖς, πού εἶχαν χειροτονηθεῖ ἀπό τόν μακαριστό προκάτοχό μου κυρό Τιμόθεο. Σήμερα πλέον ὁ ἀριθμός τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀνέρχεται στούς 72. Οἱ νέες Ἐνορίες, οἱ ὁποῖες ἱδρύονται κάθε χρόνο, προσπαθοῦμε νά λειτουργοῦν ἀνελλιπῶς. Οἱ νεοφώτιστοι νά προοδεύουν πνευματικά μέ τίς κατηχήσεις καί τίς συνεχεῖς ἐπισκέψεις τῶν Ἱερέων, οἱ ὁποῖοι ἀνά τακτά διαστήματα τούς ἐξομολογοῦν, τούς κοινωνοῦν καί ἐπιτελοῦν τά Ἱερά Μυστήρια. Σέ ὅλη τήν Κατάνγκα λειτουργοῦν σήμερα, ὅπως προαναφέραμε, 145 Ἐνορίες καί μόνο στήν περιοχή τοῦ Μανόνο οἱ κατηχούμενοι ἀνέρχονται στούς 5000. Ἤδη στή Μαλέμπα-Νκούλα βαπτίσαμε πρόσφατα 300 κατηχούμενους. Σέ μία ἄλλη νεοπαγή Ἐνορία πρόκειται νά βαπτιστοῦν ἄλλοι 400 καί οὕτω καθεξῆς. Οἱ νέες αὐτές Ἐνορίες, πού ἀπέχουν ἀπό τό Κολουέζι περισσότερο ἀπό 450 χιλιόμετρα, εἶναι ἰδιαίτερα εὐλογημένες καί περιμένουν τή βοήθειά μας. Σκοπεύουμε μάλιστα νά ἀποσπάσουμε ἐκεῖ δύο Ἱερεῖς γιά νά καλύψουν τίς αὐξημένες ἀνάγκες τους καί νά στηρίξουν τούς πιστούς μας, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι μελλοντικά μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ θά αὐξηθοῦν. Εὐελπιστῶ ὅτι σύντομα θά μοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά πραγματοποιήσω στήν εὐρύτερη περιοχή μία ποιμαντική ἱεραποστολική περιοδεία.
...
 
Εὔχεσθε, ἀδελφοί.   
 
† Ὁ Κατάνγκας Μελέτιος
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου