Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Kenya: Archbishop Makarios checking the construction of a parish...

Makarios Tillyrides KenyasAn amazing pastoral visit to Nakuru.. Archbishop Makarios checking the construction of a parish in the area.

https://www.facebook.com/makariostillyrides.kenyas?hc_ref=NEWSFEED

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου