Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016

Fr Constantino's Eliud giving Holy Communion to St Irene Orthodox mission centre children...

Eliud Muthiru


Sacrament of sacraments
Fr Constantino's Eliud giving Holy Communion to St Irene Orthodox mission centre children.
This far is God..
Thanks all for your prayers and support.
www.stirene.epizy.com

https://www.facebook.com/eliud.muthiru.5/videos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου