Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

MEMORY OF HOLY GREAT MARTYR JAMES (IAKOVOS) THE PERSIAN, Bujumbura –Burundi

Pere Basile BonaneHis grace Bishop Innocentios Byakatonda celebrated Divine Liturgy in Bujumbura –Burundi at the headquarters of the orthodox church in Burundi and Rwanda. His grace had just returned from Alexandria and he conveyed the greeting of our spiritual father his Beatitude Pope and Patriarch Theodoros II.

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/PereBasileBonane?hc_ref=NEWSFEED

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου