Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

Land clearing at Waterloo for the 1st of the Orthodox Children's Orphanage's

Themi Adamopoulo

Land clearing at Waterloo for the 1st of the Orthodox Children's Orphanage's.
Thank you to all our supporters who made this expression of Christ's love a reality.

 
 
 
https://www.facebook.com/frthemi/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου