Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Εορτάζοντας τον Άγιο Νεκτάριο στην Αφρική...

Janicia KemWonderful liturgy at St Nectarios &Irene D.C. in commemoration of St Nectarios the wonderworker. May you intercede for us.

https://www.facebook.com/jane.kemunto.52/videos

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου