Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

The Orthodox Church of Sierra Leone's vision for Orphans

Themi AdamopouloAfter years of talking about it, Fr Themi has the plans and 75% of the funding for the combination school and orphanage at the Tower Hill compound.
To help please visit www.pk4a.com
Posted by P4K USA & AU

https://www.facebook.com/frthemi/?hc_ref=ADS&fref=nf

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου