Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

Flooding in Kenya - Buying Gumboots for the Kids...

Flooding in Kenya - Situation at the Mission Center As of 10th May, 2018, Floods have displaced over 211,000 people across Kenya and reportedly killed 72 people. We have been encountering challenges at St Irene Orthodox Mission Center &…
STIRENEORTHODOXMISSION.ORG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου