Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

"Η 8η αποστολή μας στην Ουγκάντα,μόλις ξεκίνησε"

εκδόσεις Χρυσοπηγή

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Πρώτη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα στο Λουγκουζί. Κυριακή 31 Ιουνίου.Κήρυγμα για τον Απόστολο Παύλο. Η 8η αποστολή μας στην Ουγκάντα,μόλις ξεκίνησε"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009183427637&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDkOBiPSAu48RpKq3JwDSjNbHwiJdFn8pMGNSImt6bsU83nkp4zzBtoFKvhMR9z9_l-0yztP1PAVuv9&hc_ref=ARTqlFglYe8m-sBnn0MkNRFzSe2jMHuv1xnGbg-TaDBAEL87OyFCDXtpOaJa7-7k0LY&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου