Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

"Construction works of Library and Laboratory at Bishop Athanasios sec school-Mugen..." Kenya

Amadiva Athanasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, παιδί, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"Construction works of Library and Laboratory at Bishop Athanasios sec school-Mugen on going. Thanks to the OCMC Team. Doing great work here. Glory to God."

https://www.facebook.com/amadivaa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCh7wbuyHDfiqJ1h4y3y6oRGNf4YJtJTMeXUFHJCk1xS4mZWuV30C1hjfDoaOmA7pnSxRsQRVQ45HdZ&hc_ref=ARRvCToYHWolDvnsylJeJk6g8svSzZPd8B7TVZpyWJhdmV_pHo95LEPObfT6psa2AqI&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου