Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Όταν η δύναμη της Αγάπης συναντά το μέλλον της Αφρικής...

εκδόσεις Χρυσοπηγή

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα κάθονται

"Συνεχίσθηκε το πρόγραμμα της ομάδος Δημόσιας Υγείας στο χωριό Μπόμπο Κικιούσα την Πέμπτη 18 Ιουλίου. Στο Νηπιαγωγείο του σχολείου εξετάσθηκαν περίπου 180 ασθενείς και δόθηκαν φάρμακα. Παράλληλα το κομμάτι της ενημέρωσης συνεχίσθηκε κανονικά σε όλους τους ασθενείς και κυρίως τις γυναίκες"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=100009183427637&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAWqj7thjnDbrnzOFKxpHSYs95vxpxQIUYp5ZEc1aYRy7MFXhsg9PuVkV_y-cfV6KOzlhRNsUJ0eEbh&hc_ref=ARRAKk0mYBJ-MOlKzEOok8Cew9t-9aQ4NSTRlmcFpeIfDGnVGD7TZJXpTVnd8UWDhSU&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου