Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

"Our prayers go with our team, heading to Kenya today!"

"Our prayers go with our team, heading to Kenya today! They'll spend the next week and a half helping build the St. Athanasius Orthodox Secondary School in the remote village of Mugeni in western Kenya."

www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου