Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Από τους αγώνες για την εκπαίδευση των παιδιών... Κένυα

Kong'ai Neo

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες

"Mother Johanna begun her official mission plan today at St. Mark Orthodox Academy in Meru. We have about 150 children at the school only upto grade 5 (class 5)!!
The school is really growing and we thank mother Johanna for accepting to be their mother! God's timing is always the best."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου