Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Με τους Έλληνες εθελοντές γιατρούς στην Κένυα...

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, παιδί, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence this morning went to see how our visiting doctors from Greece are doing in Kimende. He passed by the kindergarten at the parish to say hi to the children, who were very happy and excited to see him. The doctors continued with the free medical treatment for the day."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARD1mRSgS7_YmfdXkLKjXyP5Q7PPrUp6xbbAHG0jOmUCL-Edu6XCqrY5JQPOCZGdCQLRFSoi6K0XF8sX&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου