Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

"Archbishop Makarios, presided over the Divine Liturgy and the Elevation of the Holy Cross..." Kenya

  Bassie Masoha Feldman 


"Early morning drive to St. Anargyroi Cathedral in Nairobi. Today His Eminence Archbishop Makarios, presided over the Divine Liturgy and the Elevation of the Holy Cross. Such a wonderful liturgy. The Archbishop also did the memorial service of our late Pope and Patriarch Petros and Archbishop Jonah of Uganda."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου