Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

" Congratulations fr Peter Waweru for 20 years in liturgy taking care of Gods flock..."Kenya

 Bassie Masoha Feldman 

"Yesterday, September 26th His Eminence Archbishop Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas celebrated Divine liturgy at St Andrews Κarinde Nairobi,
The liturgy was in honor of fr peter Waweru Kinyanjui who was celebrating 20 years in priesthood Later fr, peter Waweru,fr Michael Njauand fr Benedict Kinyanjui were elevated to the ranks of senior priests.
Congratulations
fr Peter Waweru for 20 years in liturgy taking care of Gods flock, and all your dedications.you are still young."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου