Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Please keep Metropolitan Innocentios of Burundi and Rwanda in your prayers...

 Orthodox Metropolis of Zambia 

Please keep Metropolitan Innocentios of Burundi and Rwanda in your prayers. He has recently undergone major surgery and is still suffering and in a lot of pain!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου