Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

"Bishop Neofitos Kongai οf the diocese of Nyeri and Mt. Κenya led the consecration of St. Luke the Physician church in Meru region"

 Moses Theokistos Gichingiri 

"Today sunday 19th September,2021.
His Grace Bishop Neofitos Kongai Of the diocese of Nyeri and Mt. kenya region led the consecration of St. Luke the Physician church in Meru region. This is one of the great works the bishop is doing in the greater region of Mt. Kenya, many churches have been built and more upgraded from poor conditions. We love the work and always seek for God's blessings."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/mozz.kajogoo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου