Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Η My Rafiki είναι οι φίλοι των παιδιών της Αφρικής

 Eudokia Tampaki 

Τί είναι η My Rafiki
🔴 Η My Rafiki είναι οι φίλοι των παιδιών της Αφρικής 🌍
(Στην αφρικανική διάλεκτο «σουαχίλι»
Rafiki 👉 σημαίνει φίλος).
➡ Μια ομάδα (ιδρυτικά μέλη και μέλη υποστηρικτές) που σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης για την ενδυνάμωση και υποστήριξη των παιδιών της Αφρικής!
➡ Η My Rafiki στοχεύει στο να προσφέρει με σεβασμό στα παιδιά αυτά τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να μεγαλώσουν με αυτονομία, αξιοπρέπεια, ασφάλεια και περισσότερες ευκαιρίες για ένα ποιοτικότερο μέλλον τόσο για τα ίδια, όσο και για την κοινότητά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου