Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

"La croix de Jésus nous enseigne que dans la vie il y a l’échec et la victoire..."

 Pere Basile Bonane "La croix de Jésus nous enseigne que dans la vie il y a l’échec et la victoire, et qu’il ne faut pas craindre «les mauvais moments», qui peuvent être illuminés justement par la croix, signe de la victoire de Dieu sur le mal. Un mal, Satan, qui est détruit et enchainé, mais qui «aboie encore» et qui «te détruira» si tu te rapproches pour le caresser"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/PereBasileBonane

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου