Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

"Η γέννησίς σου, Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη..." Ζάμπια

 Orthodox Metropolis of Zambia  

"Goodmorning have a blessed Feast Day !
Η γέννησίς σου, Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη
εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών,
και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατο
εδωρήσατο ημίν ζωήν αιώνιον."

https://www.facebook.com/Orthodox-Metropolis-of-Zambia-391805074291380

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου