Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Εδώ, Ουγκάντα...

 Uganda Orthodox Church - Holy Metropolis of Kampala
https://www.facebook.com/UOChurch/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου