Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

"On the Third Sunday of Great and Holy Lent, the Orthodox Church commemorates the Precious and Life-Giving Cross..." Kenya

 Orthodox Archdiocese of Nairobi On the Third Sunday of Great and Holy Lent, the Orthodox Church commemorates the Precious and Life-Giving Cross of our Lord and Savior Jesus Christ.
His Eminence Archbishop Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas presided over a beautiful divine liturgy and the service of adoration of the Holy Cross at St Nicholas Gikuni.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/Orthodox-Archdiocese-of-Nairobi-2123556001065201/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου