Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

Β΄ Κυριακή των Νηστειών - Γρηγορίου του Παλαμά, Μπουρούντι

 Innocentios Byakatonda 


Second Sunday of Great Lent
Saint Gregory of Palama Archibishop of Thessaloniki
A great champion of Knowability and Unknowability of God in this life of ours.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου