Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

The Greek School Changing Lives in Ghana

 Greek Reporter 

A Greek school in Ghana, in one of the most impoverished areas of the world, offers hope and opportunity for hundreds of kids who would otherwise probably would end up becoming trash collectors.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου