Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

The B’ Salutations to the Virgin Mary service held in the St Trinity Cathedral of Harare

 Helen Tselentis Karagiannis 

The B’ Salutations to the Virgin Mary service held in the St Trinity Cathedral of Harare.

https://www.facebook.com/helenkaragiannistselentis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου