Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Churching and Baptism of Babies...

 Fr-Innocentios Stephen G-Njenga 
Churching and Baptism of Babies Ariana our Treasures daughter, and Paul. Paul's Mum Ruth, converted to Orthodox....
Matt 28:19, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.....

https://www.facebook.com/Fr.Innocentios

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου