Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

A very blessed Wednesday at St Andrews Gimengwa together with His Grace Bishop Markos Theodosi, Kenya

 Pathenios Bulimu A very blessed Wednesday at St Andrews Gimengwa together with His Grace Bishop Markos Theodosi together with Fr Wycliffe Christophoros during the service of Holy Unction.

https://www.facebook.com/pathenios.bulimu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου