Σάββατο 16 Απριλίου 2022

Baptism of new Orthodox Christians... Kenya

 Bassie Masoha Feldman His Eminence Archbishop Makarios, this morning presided over the baptism of new Orthodox Christians. Such a wonderful service as we welcomed the newly baptised into the Church.
Congratulations
to newly baptised and God bless you and be with you all...

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου