Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

Χριστός Ανέστη... Ζάμπια

 Orthodox Metropolis of Zambia 

APRIL 2022
Great and Holy Pascha at St. Basil Orthodox Mission Center , Lusaka, Zambia
Christ Is Risen! Truly He Is Risen!
Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!
"It is the day of Resurrection; let us be radiant for the festival, and let us embrace one another. Let us say, O brethren, even to those that hate us: Let us forgive all things on the Resurrection; and thus let us cry: Christ is risen from the dead, by death He has trampled down death, and on those in the tombs He has bestowed life."

https://www.facebook.com/Orthodox-Metropolis-of-Zambia-391805074291380/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου