Σάββατο 16 Απριλίου 2022

SATURDAY OF LAZARUS, THE FRIEND OF CHRIST: THE RAISING OF LAZARUS - Uganda

 Silvestros Kisitu SATURDAY OF LAZARUS, THE FRIEND OF CHRIST: THE RAISING OF LAZARUS.
Troparion — Tone 1
By raising Lazarus from the dead before Your passion, / You did confirm the universal Resurrection, O Christ God! / Like the children with the palms of victory, / we cry out to You, O Vanquisher of death: / Hosanna in the Highest! / Blessed is He that comes in the Name of the Lord!
A blessed Saturday and a Happy Palms Sunday Tomorrow

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/silvestros.kisitu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου