Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

"Bishop Marcos Theodosi of the Kisumu Diocese is doing a good job..."

 Lovi Nicholas 


His Grace Bishop Marcos Theodosi of the Kisumu Diocese is doing a good job. The church is intact and we thank God for him. Many years your Grace.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/lovi.nicholas.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου