Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

"Saint Anthimos Orthodox at Enego. You dont hear much about this church, but it speaks louder in her silence..."

 Bishop Neo Kong'ai 

Saint Anthimos Orthodox at Enego. You dont hear much about this church, but it speaks louder in her silence.
I helped to construct this church in 2012 and was consecrsted in 2013. Fr. Mark Leondis
(United States) helped to connect me with his friend who wanted to build a church dedicated to St. Anthimos of Chios.
By then I was the Director of the archdiocese.
Holy St. Anthimos intercede for us.
Blessed Sunday everyone.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088837724797

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου