Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Εορτή Τριών Ιεραρχών στην Ουγκάντα

 Uganda Orthodox Church - Holy Diocese of Jinja and Eastern Uganda 

Divine Liturgy at Holy Resurrection Cathedral - Jinja in commemoration of the Synaxis of The Three Hierarchs: Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom
His grace who participated in the Holy liturgy that was presided over by Fr. Anastasios and Fr. Chrysostomos urged the faithful to try and live a life deserving of an orthodox faithful by imitating the life of our holy fathers and living by their preachings.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/orthodoxjinjaandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου