Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Divine Liturgie à Gihungwe pour la fin de l'année, Burundi

 Pere Basile Bonane Le 31/12/2022, Notre Père Spirituel le Métropolite Innocentios Byakatonda, avait concélébré la Divine Liturgie à Gihungwe, pour la fin de l'année. Gloire à Dieu, nous lui souhaitons une longue vie et bonne santé. Nous demandons sa bénédiction et nous allons prier pour lui.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/PereBasileBonane

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου