Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

Orthodox Mission Center St John the Theologian, Mandela Park, Khayelitsha - Cape Town, South Africa

 Metropolis Kali's One more blessed Saturday for the children of our Orthodox Mission Center St John the Theologian, Mandela Park, Khayelitsha. Cape Town, South Africa. 14th January 2023.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/MetropolisGoodHope

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου