Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

Διοίκηση και Περιφέρειες της Ι.Μ. Κεντρώας Αφρικής

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κεντρῴας Ἀφρικῆς περιλαμβάνει τὸ Κογκὸ (République Démocratique du Congo), πλὴν τῆς ἐπαρχίας τῆς Κατάγκας.Ἕδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως εἶναι ἡ Κινσάσα (Kinshasa), ἡ πρωτεύουσα τῆς χώρας.

Διεύθυνσις: Archevêché d’Αfrique Centrale, 87 Boulevard du 30 Juin, B.P. 11097, Kinshasa 1-Gombe, Rép. Dém. du Congo

Tel.: 00243 815 458 122
Ιστοσελίδα: www.pa-imka.org
E-mails: imka@pa-imka.org Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. και Orthodoxeafricac@gmail.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας στὴν Ἑλλάδα: Ἱερομόναχος Νεκτάριος Μικραγιαννανίτης: 6955 500 450
Τραπεζικοὶ λογαριασμοὶ εἰσφορῶν:
Α. Τράπεζα Πειραιῶς
IBAN GR 49-0172 2430 0052 4305 2077 760
&
Β. Τράπεζα τοῦ Gongo BIAC
Swift code BIC: BIACCDKIXXX
σὲ δολλάρια 33003458901-93
σὲ ευρὼ 33003458902-90

Εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολη Κεντρῴας Ἀφρικῆς ἐφησυχάζει ὁ Μητροπολίτης Πενταπόλεως (πρώην Κεντρῴας Ἀφρικῆς) κ. Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος μετὰ θερμοῦ ζήλου συνεχίζει νὰ προσφέρῃ τὴν διακονίαν του εἰς τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία.
Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: 00243 817 004 204.
Ὑπεύθυνος εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Κλαύδιος Mbayi.
Γραμματεὺς καὶ ἐντεταλμένος ἐκπρόσωπος ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως εἶναι ὁ Dr Θεόδωρος Fumunzanza Gimuanga.
Η Ἐπιτροπὴ Παιδείας αποτελείται από τους Dr. Θεόδωρο Fumunzanza, Ντελφὲν Manenga καὶ τον Πρεσβύτερο Ἰάκωβο Kavutakanya.
Εἰς τὸ ἐπισκοπεῖο ὑπάρχει τὸ ἱερὸ παρεκκλήσιο τῶν ἁγίων Διονυσίου τοῦ ρήτορος καὶ Μητροφάνους.
Εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολη Κεντρῴας Ἀφρικῆς υπάρχουν:
Ναοὶ 31
Λασποκαλύβες-Ναοὶ 135
Ἱερεῖς 38
Διάκονος 1
Μοναχοὶ 3
Α΄ Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια
Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Μητροπόλεως εἶναι ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ ἁγίου Νικολάου εἰς τὴν αὐλὴ τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος, μὲ ἐφημέριο τὸν Πρεσβύτερο Κλαύδιο Mbayi, θεολόγο. Ἐκεῖ εἶναι καὶ τὰ γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως. Διεύθυνσις: 87, Boulevard du 30 Juin, B.P. 11097, Kinshasa 1-Gombe, Rép. Dém. du Congo.
Ἑλληνικὴ Πρεσβεία: Πρέσβυς Ἀλέξ. Κατράνης.
Ἑλληνική Κοινότητα: Πρόεδρος: Γεράσιμος Ντούνης. Ἀντιπρόεδρος: Κωνσταντῖνος Σοφιάδης. Εἰς τὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα λειτουργοῦν Ἑλληνικὰ Ἐκπαιδευτήρια (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).
Εἰς τὴν συνοικία Kauka τῆς Κινσάσας ὑπάρχει ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, μὲ ἐφημέριο τὸν Πρεσβύτερο Ἰάκωβο Banza Kavutakanya, καὶ ἐκπαιδευτικὸ συγκρότημα μὲ Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο ανεγερθὲν καὶ δωρηθὲν εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν απὸ τὴν Ἑλ. Κοινότητα Κινσάσας.
Εἰς Kasangulu ὑπάρχει ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ ἁγίου Ἰω. Χρυσοστόμου καὶ δημοτικὸ σχολεῖο στὸ ὁποῖο ἐδόθη τὸ ὄνομα «π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος» πρὸς τιμὴν τοῦ Ἱεραποστόλου ποὺ πρῶτος ἔθεσε τὰ θεμέλια τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στὸ Κογκό.
Εἰς Mbanza-Ngungu ὑπάρχει ὁ Ἱ. Ναὸς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς μὲ ἐφημέριο τὸν Πρεσβύτερο Ἀγάπιο Matonto.
Εἰς Nkanka ὑπάρχει ὁ Ἱ. Ναὸς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καὶ δημοτικὸ σχολεῖο.
Εἰς τὴν πόλι Gungu τῆς ἐπαρχίας Bandundu ὑπάρχει ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ σχολεῖο.
Πλησίον τοῦ αεροδρομίου τῆς Κινσάσας δημιουργεῖται μιὰ καινούργια ἐνορία. Ξεκινᾷ ἡ ανοικοδόμησις τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων μὲ περαιτέρω προοπτικὴ δημιουργίας σχολείου καὶ ἰατρείου. Τὸν θεμέλιο λίθο ἔθεσε ὁ Μακαριώτατος Πάπας καὶ Πατριάρχης κ. Θεόδωρος κατὰ τὴν ποιμαντικὴ ἐπίσκεψί του εἰς τὸ Κογκὸ τὸν Ὀκτώβριο 2012.
Β΄ Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια
Εἰς τὴν Κανάγκα ἦλθε καὶ ἔφερε τὴν Ὀρθοδοξία τὸ 1972 ὁ μεγάλος καὶ πρῶτος ἱεραπόστολος τοῦ Κογκὸ αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, βοηθούμενος απὸ τὴν ανεψιά του Ὄλγα Παπασαράντου, αδελφὴ νοσοκόμο, τὸν ὁποῖον διεδέχθη μετὰ τὸν θάνατό του ὁ αρχιμανδρίτης Χαρίτων Πνευματικάκις.
Τὰ σεπτὰ σκηνώματα καὶ τῶν τριῶν εἶναι αποτεθησαυρισμένα εἰς εἰδικὸ κοιμητήριο ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ βήματος τοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου.
Εἰς τὴν Κανάγκα εὑρίσκεται ἱεραποστολικὸ κέντρο. Ἱεραποστολικὸ κλιμάκιο, αποτελούμενο απὸ ἐννέα γυναῖκες ἱεραποστόλους, ἐκπαιδευτικοὺς καὶ διπλωματούχους νοσοκόμους ποὺ ανήκουν εἰς αδελφότητες αφιερωμένων γυναικῶν τῆς Ἑλλάδος και ἐργάζονται αποτελεσματικῶς. Λειτουργοῦν μὲ τὴν ἐπωνυμία «Lumière des Nations» («Φῶς Ἐθνῶν») δύο Δημοτικὰ (Ἀρρένων καὶ Θηλέων) καὶ Γυμνάσιο-Λύκειο. Ἐπίσης Δημοτικὸ Σχολεῖο (παράρτημα) ὑπάρχει εἰς Tshilumba. Εἰς τὴν αὐλὴ τῆς ἱεραποστολῆς ὑπάρχει Ἰατρεῖο. Λειτουργοῦν κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς (ανδρῶν καὶ γυναικῶν) καὶ κατηχητικὰ σχολεῖα. Ἐδῶ λειτουργεῖ ὁ δεύτερος Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας».
Ὁ νέος μεγαλοπρεπὴς Ναός, τιμώμενος εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, κόσμημα διὰ τὴν Κανάγκα καὶ ὅλο τὸ Κογκό, ἐγκαινιάσθη απὸ τὸν Μακαριώτατο Πάπα καὶ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο κατὰ τὴν ποιμαντικὴ ἐπίσκεψί του εἰς τὸ Κογκὸ τὸν Ὀκτώβριο 2012.
Ἐπίσης εἰς τὴν Κανάγκα ὑπάρχουν οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καὶ τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς θυγατέρων μαρτύρων, Πίστεως, Ἀγάπης καὶ Ἐλπίδος καὶ ανοικοδομεῖται ὁ Ἱερὸς Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Εἰς τὸ χωριὸ Tshilumba ὑπάρχει ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ζωοδόχου Πηγῆς καὶ εἰς Mikalayi ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ.
Εἰς Mukanya Kalamba ὑπάρχει ὁ Ἱ. Ναὸς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.
Εἰς τὴν πόλιν Mbuji Mayi ὁ Ἱερὸς Ναὸςτῶν ἁγίωνἈθανασίου καὶ Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας καὶ σχολεῖο.
Εἰς Mwena-Ditu ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, εἰς Luputa ὁ Ἱ. Ναὸς τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης, εἰς Ndekesha ὁ Ἱ. Ναὸς τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, εἰς Kafuba ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ ἁγίου Νικολάου.
Εἰς τὴν πόλιν Mweka ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καὶ τῶν ἁγίων Σπυρίδωνος καὶ Στυλιανοῦ.
Εἰς τὴν περιοχὴ τοῦ Sankuru εἰς τὸ χωριὸ Shamana ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου τοῦ Νέου καὶ μικρὴ κλινική.
Εἰς Bena Leka ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ ἁγίου Νικολάου.
Εἰς Tshikapa οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου καὶ τοῦ ἁγίουἸωάννουτοῦ Χρυσοστόμου καὶ σχολεῖο.
Εἰς Luiza ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ ἁγίου Νεκταρίου.
Γ΄ Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια
Εἰς Kisangani ὑπάρχει ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Εἰς Isiro ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ ἁγίου Δημητρίου.
Εἰς Bunia ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ ἁγίου Νικολάου.
Εἰς Uvira ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ σχολεῖο.
Εἰς Kamanyola ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου