Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

Building up the Church in Turkana!!!

Orthodox Christian Mission CenterVisions of Missions: Building up the Church in Turkana!!!

https://www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter/?fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου