Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

"More angels from St Barnabas Orthodox education centre..."

African Orthodox Church of Kenya"More angels from St Barnabas Orthodox education centre. St Barnabas pray for us Amen."

https://www.facebook.com/africanorthodox/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου