Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

Malawi: The fertile field of Christ

 
Emmanouil visited the Orthodox Mission in Malawi last autumn and shares his story and experiences
 
The people who consciously convert into Orthodoxy seek the Truth and are tired of the lies of the sects. Indeed, some of the converts raise the questions: Why did…
orthodoxmission.org.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου