Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016

Α Parish gathering at the Church of St .David and Nectarios Nderi, Kenya

Kallinikos Kinuthia

"Today at a Parish gathering at the Church of St .David and Nectarios Nderi. Having a blessed Sunday."

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010122788540

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου