Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Holy Eucharist Service in Holy Archangels of George Southern Cape, South Africa

Metropolis Kalis Elpidos PolisAkrotiriouHoly Eucharist Service in Holy Archangels of George Southern Cape, South Africa, 28 Febr 2016.

Περισσότερα... https://www.facebook.com/search/top/?q=Metropolis%20Kalis%20Elpidos%20PolisAkrotiriou.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου