Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Ο Ακάθιστος Ύμνος στην Μπούνια του Κονγκό

Timotheos Ntumba

Χαῖρε, τίμιον διάδημα, βασιλέων εὐσεβῶν.
χαῖρε, καύχημα σεβάσμιον, Ἱερέων εὐλαβῶν
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Réjouis-toi, précieux diadème des rois pieux;
Réjouis-toi, vénérable fierté des prêtres saints.
Réjouis-toi, Épouse inépousée!
Περισσότερα...  https://www.facebook.com/timotheos.ntumba
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου