Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Η Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει στην Μπούνια του Κονγκό

Timotheos Ntumba


Ἦχος γ'
Τὸν νυμφώνά σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον, καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ, λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα, καὶ σώσόν με. (Ἐκ γ').

Exapostilaire
Ton 3
Ta chambre, je la vois, ô mon Sauveur, toute illuminée, et je n’ai pas l’habit nuptial, pour y entrer et jouir de ta clarté ; illumine le vêtement de mon âme, ô Seigneur et sauve-moi (3x)Περισσότερα...  https://www.facebook.com/timotheos.ntumba?fref=ts

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου