Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

The new issue of the ORTHODOX MISSION magazine is now available online

The new issue of the ORTHODOX MISSION magazine is now available online for free, with articles and updates from 12 Orthodox missionary divisions around the world.
Have a look: orthodoxmission.org.gr/20…/…/new-orthodox-mission-issue-now/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου