Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Dr. Bill Black shares his work in Kenya, including teaching, presenting papers and writing a book on stewardship...

 
 
Dr. Bill Black shares on his work as a steward in Kenya, including teaching, presenting papers and writing a book on stewardship in Kenya.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου